2017’DEN UMUTLUYUZ…

-+*  Ecz. Yusuf KÜRKÇÜOĞLU yazdı… Sağlık Bakanlığı 2017 Bütçe sunumuna göre; kişi başına düşen ilaç harcaması Türkiye’de 170 Dolarken, OECD ortalaması ise 527 Dolardır. Bu rakamlara göre Türkiye’de ilaç ve sağlık h...