mesıtas 2760 oda nemlen

Mesitaş CF-2760 Oda Nemlendiricisi

-+*Kışın kalorifer yada ıstıcılardan kaynaklanan hava kurumasını engelmenin en kolay yolu, Mesitas Oda Nemlediricisi ile daha rahat nefes alırsınız ve kuru havadan kaynaklanan boğaz tahribatını ve burun tıkanıklığını eng...