18 Aralık 2019

ECZACILARIN A’DAN Z’YE SORUNLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MASASINDA ARTIK…

cumhur_2

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyelerini İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ecz. Ahmet Selim Köroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Malatya Milletvekili Ecz. Öznur Çalık da bulundu.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak,  Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. Oğuz Ekincioğlu, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Mehmet Emin Beyaz, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Cem Mercül, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Hasan Buminhan Yavuz, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Halil İbrahim Avşaroğlu, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Cenk Kes, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Yücel Yenilmez, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm. Ecz. Tahir Özelçi, Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş, Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Ersun Özkan ve  Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Reşat Menderes Akgöl’den oluşan heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eczacıların öncelikli olarak yaşadığı sorunlarla ilgili kapsamlı bir bilgi notu arz etti.

cumhur_1

Yaklaşık iki saat süren görüşmede;

 • Kamu yararı, hasta yararı, eczacı yararı politikası ve yaklaşımı üzerine kurulu olan Türk Eczacıları Birliği’nin tanıtımı yapıldı. TEB’in çalışma vizyonu kapsamında ülkemizin çeşitli yerlerinde yaptırdığı hastane, sağlık ocağı, ilköğretim okulları ile kamuya sunduğu hizmetler aktarıldı.
 • Türkiye’de eczacıların en kolay ulaşılabilir sağlık danışmanları olmaları itibariyle hastaları ile kurmuş oldukları kesintisiz iletişime bağlı olarak, sağlık hizmeti kullanacak olan hastaların ilk başvuru noktalarının eczaneler olduğu ifade edildi.
 • Türkiye’de bulunmayan ve daha ziyade nadir hastalıklarda kullanılan ilaçların TEB tarafından yurt dışından temin edilerek hastalara ulaştırılması çalışmaları ve sağlık politikalarına sağladığı destek anlatıldı.
 • TEB’e üye olan eczacıların görev yaptıkları alanlar üzerine genel bir bilgilendirme yapıldı.
 • Türkiye’nin ilk biyoanalitik araştırma merkezi olan Novagenix’in ve diğer iştiraklerin çalışmaları hakkında bilgiler verildi.
 • 12148 eczacının katılımı ile tamamlanarak bugüne kadarki en yüksek katılımlı araştırma olan Eczanelerde Ekonomik ve Finansal Durum Araştırması Raporu takdim edildi. Raporun içeriğinde, eczacıların kredi kullanma oranlarının yüksekliği, eczacıların bakmakla yükümlü oldukları kişi sayısı ve eczanelerin giderleri kapsamlı bir şekilde ifade edilerek eczacıların ekonomik anlamda yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekildi ve aynı zamanda eczanelerde ekonomik ve finansal durum araştırma sonuçlarında eczacılardan gelen çözüm önerileri de tüm ayrıntılarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatıldı.
 • İlaç Fiyat Kararnamesi ile kademeli kârlılık düzenlemesinin yapılması sonrasında  bu düzenlemenin yıllardır aynı şekilde devam ettiği ve gerekli revizyonların yapılmadığı, buna bağlı olarak da eczacı üzerindeki ekonomik yükün ağırlığının giderek arttığı ve bu konuda acilen eczacı kârlılıklarını artırılması yönünde bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu örnekleri ile anlatıldı.
 • Türk Eczacıları Birliği’nin yürüttüğü Rehber Eczanem Programı hakkında bilgi verilerek, bu program kapsamında eczacıların eczanelerden sundukları hizmetlerin tanınması; eczacı gelirinin ilaç fiyatlarından bağımsız hale getirilerek eczacıların sahip olduğu mesleki uzmanlığa bağlı olarak hastalara ve başvuranlara verdiği danışmanlık hizmeti çerçevesinde bir meslek hakkı verilmesi talebi iletildi.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 31 Mayıs 2019 tarihinde yayınladığı ve Eczaneleri 1. Basamak sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlayan genelgenin eczacılar için olan önemi ile bu konuda duyulan memnuniyet ifade edildi.
 • Ayrıca Rehber Eczanem Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Dünyada sadece Türkiye’de eczacıların da dahil edildiği Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği’nin yürüttüğü programın pilot çalışmaları anlatıldı.
 • Eczanelerde danışmanlık hizmetinin daha çok sayıda eczacı ile verilmesinin önemine dikkat çekilerek, gerek gönüllü olarak gerekse Yardımcı Eczacılık uygulamaları kapsamında eczanesinde eczacı istihdam eden eczacılara KOSGEB ve İŞKUR başta olmak üzere Kurumlar tarafından verilen desteklerin ihtiyaçlara karşılık verecek düzeyde sağlanması konusundaki talepler aktarıldı.
 • Ayakta tedavide kullanılan kan ürünlerinin temininin eczanelerin dışına çıkarılması ve hastanelerce temin edilmesi konusunda  yaşanabilecek olan sıkıntılar rakamlarla ve örneklerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ifade edildi. 2000 yılında alınan Yüksek Sağlık Şurası kararından itibaren Türk Eczacıları Birliği’nin kontrolünde Bölge Eczacı Odaları tarafından yürütülmekte olan sıralı dağıtım yöntemi ile hastalara kan ürünlerinin ulaştırılması uygulamasının devam etmesi ve ayaktan yapılan tedavilerde bu ürünlerin mutlaka eczanelerce verilmesi konusundaki talep iletildi.
 • 2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu ile TEB arasında, sigortalı ve hak sahiplerinin serbest eczanelerden ilaç ve tıbbi malzeme teminine yönelik olarak gerçekleştirilecek yeni dönem SGK Protokolü şartlarının ve ekonomik düzenlemelerin, SUT ile Medula’nın tam uyumlu olması için gerekli düzenlemelerin yapılmasının ülkemizin her yerinde faaliyet gösteren 27 bine yakın eczane ile eczacıların ve TEB açısından taşıdığı önem anlatıldı.
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından Kamu Bankaları aracılığı ile üyelerine tahsis edilebilen çok düşük faizli kredilerin eczacılar için de temin edilebilmesi hususunda ilgili bankalar aracılığıyla bir çalışma yapılması konusundaki talep iletildi.
 • Görüşmede, kamuda çalışan eczacıların özlük haklarının iyileştirilmesi; hekim ve diş hekimleri için uygulanan ek gösterge oranlarının eczacıları da kapsayacak şekilde düzenlenmesi talebi de iletildi. Ayrıca kamuda çalışan eczacıların maaşlarında  kurumlar arası olan farkların giderilmesi talep edildi. Bu konuda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda ve SGK Ertuğrulgazi SSGM’de görev yapan eczacıların durumları   örnek olarak gösterildi.
 • Yeni Eczacılık fakültelerinin açılmasının durdurulması talebi,  özellikle kontrolsüzce yeni açılan eczacılık fakültelerinde eczacı öğretim üyesi sayısının azlığı/yokluğu ve bu durumun oluşturduğu sorun ve sıkıntılarla birlikte ifade edildi. Yanısıra, mevcut Eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının azaltılması talebi de iletildi.
 • Eczacılıkta uzmanlık konusuna TEB’in verdiği önem vurgulanarak, bu alanda mevcut kadroların artırılması talep edildi.
 • Eczacıların istihdamı anlamında, hastane, ilaç sanayi, kamu ve diğer birçok alanda Eczacı istihdamının artırılmasının TEB açısından önemi üzerinde duruldu.
 • İlaçta yerelleşme çalışmaları kapsamında yerli ve milli ilaç politikasına destek veren çalışmalara TEB’in başladığı ifade edildi ve bu konuda TEB’in çalışmalarına destek olunması talep edildi.
 • Ülkemizdeki geniş bitki florasında drog yetiştiriciliği konusunda Türk Eczacıları Birliği’nin yapılacak tüm kapsamlı çalışmalarda hazır olduğuve bu konuda gerekli kadrolara tecrübeye sahip olduğu ifade edildi.
 • Belirlenmiş olan Kamu Kurum Iskontolarını uygulamayan/eksik uygulayan firmalara ilişkin bilgi verilerek, bu konuda düzenleme yapılması talep edildi.

cumhur_5

TEB’in bilgilendirmelerini ve taleplerini büyük bir dikkatle dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ifade edilen her konuyla ilgili sorular sorarak notlar aldı ve bu konuların tümü ile ilgili çalışma yapılması konusunda talimat verdi.

Gerçekleştirilen görüşme sonrasında Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir havan takdim edildi.

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It