21 Mart 2016

HER ŞEY TAKIM İŞİ

 

Eczane danışmanlıklarında bugün en çok üzerinde çalıştığımız konulardan biri takım olabilmek, bir başka deyişle aynı hedeflere koşabilmek. Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunduğundan da emin olmak gerekiyor. Eleman mülakatları sırasında görüşülen adaylar içinde eczanenin hedeflerine ve eczacının beklentilerine en uygun olabilecek kişileri seçmeye çalışıyoruz. Ancak iş hep birlikte çalışmaya gelince takım çalışması hayal kırıklığı da yaratabiliyor. Tek başlarına oldukları zaman son derece uyumlu iki insan bir takımın içinde çalışmaya başlar başlamaz sürtüşme ve çatışmalarla karşılaşabiliyor. Bazı takım çalışmalarında, harcanan emeğe ve gösterilen çabaya rağmen sonuç alınamadığı, boşa kürek çekildiği durumlar da olabiliyor. Takım olmanın cazibesi bir gruba ait olmanın ve birlikte iş başarmanın verdiği motivasyondan gelir. Bu sebeple, takım olmak hepimizin ait olma ve dayanışma ihtiyaçlarını besler. Takım olduğumuzda, kendi başımıza alamayacağımız sonuçları alır, başaramayacağımız işleri başarırız. Takım olmak demek, aynı anda hem bir birey olarak var olmak hem de bir bütüne ait olmak demektir. Eczanede takım oyununu kurmak da çoğu zaman ya biz danışmanlara ya da eczacılarımızın bizzat kendisine düşüyor. Çok net bir şekilde yapılması gereken, herkese görev ve sorumluklarının eksiksiz tanımlanması ve beklentilerin açıkça ortaya koyulması. Tüm beklentilerin gerçekçi, ölçülebilir ve satışa odaklı ise rakamsal olması. Daha çok geleneksel çalışan profiline sahip eczane kültüründe, takım çalışması bazen yardımlaşma “imece” ile karıştırılabiliyor. Yardımlaşma elbette her eczanenin olmazsa olmazı, ancak farklı beceri ve bilgi düzeyinden gelmiş çalışanların hasta ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik oluşturacakları “ortak akıl” ve paslaşmalar takım çalışmasını ifade ediyor.

Başarılı bir takım çalışması için gereken çalışan özelliklerini sizin için özetlemeye çalıştım:

  1. Güvenilirlik: İşini düzgün yapan ve üzerine düşen görevleri yerine getiren, sözlerini tutan bir takım arkadaşına rahatlıkla güvenebilirsiniz. Tutarlılık olmazsa olmaz bir özelliktir.
  2. Pozitif iletişim becerisi: Takımlar, düşüncelerini paylaşan ve fikirlerini açıkça ortaya koyabilen, dürüst ve diğer arkadaşlarına saygı gösteren kişilere ihtiyaç duyarlar. İyi bir takım arkadaşı, fikirlerini pozitif bir üslupla, kendine güvenli ve diğerlerine saygılı bir şekilde dile getirir.
  3. İyi bir dinleyici olmak: İnsanları dinlemeyi bilen kişiler, takım için son derece değerli insanlardır. Takımlar, karşısındakini anlayan, söylediklerini algılayan ve başkalarının bakış açılarını ve düşüncelerini tarafsız bir şekilde gözden geçirebilen kişilere ihtiyaç duyarlar. Aynı şekilde, bir takım arkadaşı, diğerinin eleştirisini kendini korumaya almadan dinleyebilmelidir.
  4. Aktif katılım: Aktif şekilde katılımcı olan insanlar İşlerine tamamen konsantredirler ve asla pasif değildirler. Yaşanan problemlere çözümcü yaklaşımlarda bulunurlar ve gerektiğinde inisiyatif kullanabilirler.
  5. Paylaşımcılık: İyi takım arkadaşları aynı zamanda paylaşımcı olurlar. Ellerindeki bilgileri ve deneyimi diğer arkadaşlarıyla paylaşmak için istekli olurlar. Diğer takım arkadaşlarının da daima iş hakkında güncel bilgiye sahip olduklarından emin olurlar.
  6. İşbirlikçilik: İşbirliği içinde olmak, başkalarıyla çalışırken, gerçekten önemlidir. Etkili takım arkadaşları birbirleriyle işbirliği içinde olur ve fikirlerini tartışarak ortak bir noktada buluşurlar.
  7. Esneklik: Eczane dinamikleri değişkenliğe çok açık. Bu durumda çalışanların bazen kendilerini de değiştirmeleri gerekebilir. İyi takım oyuncuları değişime ayak uyduranlardır. Yeni bir durumdan şikayet etmez ya da strese girmezler. Yeni durumların pozitif yanlarını görebilirler ve gerektiğinde uzlaşmaya varabilirler.
  8. Bağlılık: İyi takım arkadaşları işlerine, takıma ve takımın işlerine özen gösterirler. Eczaneye her gün kararlı ve umursayarak gelirler.
  9. Çözüm odaklılık: İyi takım arkadaşları sorunları çözmek için gönüllüdürler, problemler için birilerini suçlamaz ya da sorunu görmezden gelmezler.
  10. Başkalarına saygılı olmak ve destekçilik: İyi bir takım arkadaşı, diğer takım üyelerine adil ve saygılı davranır. Karşısındakini dinler ve fikirlerine saygı gösterir. Takım olmak bir gecede gerçekleşmez, çaba gerektirir. Eczacılarımızın yapacakları düzenli toplantılarda yaratacakları paylaşım ortamları, birebir de verecekleri performans geribildirimleri çalışanları kuşkusuz takım olmaya bir adım daha yaklaştıracaktır. Unutmayınız ki bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Aslında tüm çaba da bu halkaları güçlendirmek için zaten…

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It