20 Kasım 2017

OTC PAZARI ECZANELER AÇISINDAN ÇOK GÜZEL BİR GELECEK VAAT EDİYOR

kazım dınc1 

SURDER Sağlık Ürünleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. M. Kazım Dinç ile dernek çalışmalarını ve OTC üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik:

SURDER Sağlık Ürünleri Derneği’nin kuruluş gayesinden biraz bahseder misiniz?

SURDER İhtiyaçtan kurulmuş bir dernektir. Reçetesiz ilaçlar derneği olarak kurulan ve daha sonra isim değiştirerek Sağlık Ürünleri Derneği adını almıştır. İnsanımızın kaliteli yaşam sürecini uzatmak ve yeni tedavi şekilleri oluşturabilmek için ciddi değişiklikler yaşanmaktadır. Bu kapsamda güvenliği ve etkinliği bilinen ve hastalar tarafından reçetesiz kullanılmasında herhangi bir sakıncası olmayan reçetesiz ürünler bu ortamda yerini almaktadır. SURDER Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’nun başlatmış olduğu reçetesiz ürünler ile ilgili çalışmaya kurumun vermiş olduğu görev doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşların görüşlerini ve düşüncelerini ortak bir zeminde buluşturmayı kendine görev edinmiş bir dernektir. Ayrıca SURDER T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kurumlarla yakın işbirliği yapmaktadır. Bireysel Sağlık Bakımı ve Reçetesiz Sağlık Ürünleri kavramını ülkemizde doğru bir biçimde yerleştirme gayreti içerisindedir.

Üye sayınız son yıllarda 2-3 katına çıktı. Bunun sebebi OTC sektörünün Türkiye’de önem kazanması mı?

SURDER sektörün en genç derneğidir. Son derece aktif çalışmaktadır. Hem sektörün hem de resmi kurumların ihtiyaç ve sorunlarına cevap bulabilmek amacı ile çok önemli çalışmalar yapmaktadır. O neden ile sektörde her geçen gün artarak kabul görmektedir ve yapılan doğru işlerle orantılı olarak üye sayımız her geçen gün artmaktadır. Şu anda üye sayımız 80’dir.

Üyeleriniz hangi alanda faaliyet gösteren firmalardan oluşuyor? Üye kabulündeki kriterleriniz neler?

Üyelerimiz tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bunlara bağlı kuruluşlardan izin almış insan sağlığını ilgilendiren reçeteli, reçetesiz Tıbbi Farmasötik İlaçlar, Gıda Takviyeleri, Geleneksel Bitkisel Ürünler, Kozmetik&Dermokozmetik, Tıbbi Cihazlar, Hemopatik Ürünler ile medikal tarif edilen diğer sağlık ürünlerini ithal ve imal eden ve bu amaçlara destek veren firmalar, gerçek ve ya tüzel kişiler derneğimizin üyesi olabilirler. Üye kabulündeki kriterimiz ürünlerini Eczanelerde satan firmalar derneğimize üye olabilirler.

OTC Yasasının çıkması için çaba harcıyorsunuz. Son durumdan biraz bahseder misiniz?

Sağlık Ürünleri Derneği’nin ana çalışma konularından biri olan OTC ürünleri mevzuatının sektör, kamu, eczacı ve hastalar için büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Halihazırdaki uygulamada reçeteli satılan birçok ilaca, hastalar reçetesiz olarak erişebiliyorken, bu uygulamanın belli bir mevzuatla düzenlenmesi ve net olarak reçeteli/reçetesiz verilecek olan ilaçların takibinin sağlanması hem eczacının hem de hastanın mağduriyetini engelleyecektir. OTC Mevzuatı ile ilgili çalışmalar son derece hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bir taraftan T.C. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, sektör olarak bizler ve Türk Eczacıları Birliği, çeşitli toplantıları bu konu ile ilgili olmak üzere düzenlemek suretiyle süreci hızlandırıyoruz. SURDER olarak misyonumuz gereği bu konuda bakanlığın bize vermiş olduğu görev bilinci içerisinde görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Reçetesiz ilaçlar ile ilgili listenin yakın bir zamanda yayınlanacağını umuyorum. Bu liste yayınlandıktan sonra da biz dernek olarak bir çalıştay düzenlemek istiyoruz, bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir.

OTC Yasası eczacının lehine olacak değil mi?

Bu noktada SURDER olarak olmazsa olmazımız reçetesiz ilaçların ve ürünlerin sadece Eczanelerde satılmasını istiyoruz. Bunu sadece biz değil aynı zamanda bakanlık, sektörün diğer paydaşları ve eczacı meslektaşlarımız da böyle olmasını gönülden arzu ediyorlar.

Bazı medikal ürünler de eczanelerde satılmaya başlandı. Bu konudan biraz bahseder misiniz?

Medikal Ürünlerin bazılarının eczanede satılıyor olması bu ürünlerin daha güvenli ve sağlıklı bir biçimde tüketiciye ulaşması anlamına gelir. Ayrıca eczanelerin de ekonomilerine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum.

OTC ürün üretiminde merdiven altı firmalar da piyasada var. Bunlarla bir mücadeleniz oluyor mu?

OTC Ürünler çıkacak olan mevzuat ile birlikte daha sıkı denetlenecekler ve insan sağlığını sıkıntıya düşürecek vasıfta ürün imal eden firmalara da müsaade edilmeyecektir. Bu konuda alınacak her türlü yasal tedbirin destekleyicisi ve takipçisi olacağız. Merdivenaltı diye tabir edilen firmalara şiddetle karşıyız. Bu konuda Eczacılarımızı uyarıyoruz.

Türkiye’de OTC pazarının daha da büyümesi için sizce neler yapılabilir?

Bu konu ile ilgili değişiklikler yapıldığında pazar payı kendiliğinden artar, zaten büyümekte olan bu pazarı daha da fazla büyüyeceğini ve eczanelere olumlu şekilde yansıyacağını düşünüyorum.

İlaçtaki kârlılık oranı düştükçe, eczacılar eczanelerinde OTC alanını gün geçtikçe büyütüyor. Eczanelerin geleceği OTC’de diyebilir miyiz?

İlaçta kârlılık oranı bugünkü şartlarda kolay kolay artmaz. OTC Ürünlerinin eczane raflarında yerini alması elbette eczanelerin maddi bakımdan desteklenmesi anlamına gelir. O nedenle OTC pazarı eczaneler açısından çok güzel bir gelecek vaat ediyor.

Son olarak neler söylersiniz?

SURDER olarak yönetim kurulumuzun oluşturduğu programlar ve çalışma gruplarımızın faaliyetiyle ilgili bugün olduğu gibi yarın da sağlık ürünlerinin sağlığı için birlikte çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It