18 Temmuz 2017

TÜFEK BAKIMI

ORHAN YILDIZ

Orhan YILDIZ yazdı… 

Yaz aylarındayız. Ülkemizdeki turistik bölgeler hariç, iş hacmimizin en düşük olduğu zamanları yaşıyoruz. Eczanelerimiz neredeyse “stand by” konumunda çalışıyor.

Bu zamanları farklı şekillerde değerlendirebilmek mümkün. Ya biz de tatil moduna girecek ve 2-3 aylık dönemi stand by’da dinlenerek geçireceğiz ya da en azından bu zamanın bir bölümünde eksikliklerimizi gözden geçirerek tamamlama yoluna gideceğiz. Yani “Tüfek bakımı” yapacağız.

Askerde tüfek bakımı önemlidir. Çünkü hem atıl zaman değerlendirilir, hem de silah gerektiği zaman doğru çalışabilsin diye tüm parçaları temizlenir, silinir ve yağlanır. Askerin bir savaş sırasında hayatta kalabilmesi, silahının kusursuz çalışabilmesi ile doğrudan ilgilidir.

Bizim mesleğimiz de hayatta kalabilmemiz için en büyük silahımız. Mesleğimizi eksiksiz yerine getirebilmek için gerekli unsurları tekrar gözden geçirmek, eksiklikleri gidermek için de en doğru zamanlar işlerin yavaşladığı bu dönemler aslında.

Kısaca “Bilgi”, “İnsan”, “Para”, “Zaman”, “Mekân” olarak tanımlayacağımız bu unsurları ya da kaynaklarımızı tek tek gözden geçirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, sonbahara daha donanımlı girmemizi sağlayacaktır.

Başlıkları ve konuyu biraz daha açacak olursak;

Bilgi: Kullanmaya kullanmaya unuttuğumuzu fark ettiğimiz konuları, ürünleri tekrar okumak, gözden geçirmek ve bilgilerimizi tazelemek için bundan iyi zaman bulamayız. Ayrıca personelimizin de bilgi seviyesini yukarıya taşımak, donanımlarını arttırmak, bize ve yaptığımız işe duyulan güveni arttıracaktır. Planlı ve takvimli bir küçük eğitim dönemi, hem sizi meşgul edecek hem de sonrasındaki kazanımlarınız, motivasyonunuza olumlu bir şekilde yansıyacaktır.

İnsan: İki ayrı grupta ele almamız gereken bir konu. Öncelikle çalışanlarınızla başlayalım; Her birinin kendini iyi ve güçlü hissettiği alanlar olduğu gibi, gelişmesi gerektiğini düşündüğü, ya da sizin o kanaatte olduğunuz alanlar olabilir. Bu alanları belirlemek ve gelişim gösterebilmeleri adına yapılabilecekleri konuşmak için, gerek bireysel gerekse grup toplantıları yapabilirsiniz. Belirlenmiş alanları da takvime yayarak planlamak ve sonrasında da takibini yapmak, çalışanlarınızın yeni sezona çok daha donanımlı başlamalarını sağlayacaktır.

İnsan faktörünün ikinci bölümünde de hasta ya da müşterileriniz yer alıyor elbette. Memnun hasta ya da müşteri sayınız, işinizin geleceği açısından oldukça belirleyici bir faktör. Çünkü onlar zaman içerisinde sizin sadık müşterileriniz halini alıyor. Bu sayıyı arttırabilmek için onlara sunduğunuz ürün ve hizmet kalitesini tekrar gözden geçirmekte, karşılamadan uğurlamaya kadar geçen süreçte eczanenizde onlara yaşattığınız deneyim konusundaki iyi yönlerinizi ve gelişime açık alanlarınızı belirlemekte yarar var.

Para: Her işletmede olduğu gibi, eczanelerimizde de nakdimizi nasıl değerlendirdiğimiz, gelir gider dengemizin, nakit akış durumumuzun nasıl olduğu, ticari açıdan çok belirleyici. Detaylı analizler yaparak, stoğunuzda 6 ay ve daha fazla süre hiç hareket görmeyen, ölü yatırım diyebileceğimiz ürün ve/veya ürün gruplarını bir an önce elden çıkartmanın formüllerini bulmakta fayda var. Para kaynağımızı nasıl kullandığımızla ilgili yapacağınız analizler, gelecek birkaç ay içerisinde elinizin rahatlamış olmasını ve sezona daha rahat girmeyi sağlayacaktır.

Zaman: En fazla yapılan hatalardan biri de “Eğer bir işin doğru yapılmasını istiyorsan kendin yap” felsefesini çok sahiplenmiş olmamız. Oysa tüm işlere tek başımıza yetişmek hem imkânsız hem de çok yorucu. Ayrıca, çok daha önemli işleri ve gelecek planlamasını yapabilmek için de hiç zaman kalmıyor. Zamanımızı doğru ve verimli kullanabilmek için eczane içerisinde iş bölümü yapmak, sonrasında da bu iş bölümünün eksiksiz yürüdüğünü test etmek için en iyi dönemler yaz ayları. Bu dönemde oturtacağınız yeni sistem, gelecekte de elinizi rahatlatacaktır.

Mekan: Son olarak da eczane içerisinde yapacağımız olası değişikliklerin neler olabileceği ve bunun işimize katkısının nasıl olacağı ile ilgili zihinsel egzersizler yapıp, içlerinden en uygun bulduğumuzu uygulamaya koymak bu yaz yapılabilecekler arasında yer alabilir. Her şeyden önce “Aynı tas aynı hamam” kısır döngüsünden kurtulmak, sizin ve çalışanlarınızın motivasyonunu olumlu bir şekilde etkileyecektir. Eczanenin fiziksel alanını etkili bir şekilde kullanabiliyor olmak, iş hacminizde hatırı sayılır gelişmeleri de beraberinde getirebilir.

Eğer zaten böyle bir alışkanlığınız yoksa ve yeni sezona her zamankinden daha farklı bir şekilde başlamak sizi heyecanlandırdıysa, haydi tüfek bakımına.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It