15 Kasım 2016

ECZANEDE NELER OLUYOR?

beril koparal copy

Dr. Beril KOPARAL

Dinamiklerin hızla değiştiği yıllardan geçiyoruz. Sağlık endüstrisi de bu değişimden ayını alıyor. Global olarak sağlık endüstrisini etkileyen faktörler doğrudan ya da dolaylı olarak eczanelerdeki dinamikleri de etkiliyor. Bu faktörlerin belli başlılarına göz gezdirelim.

Yaşlanan Nüfus: Son 10 yılda eczanelerde özellikle kronik hastalık nedenli iletişim gittikçe artıyor. Bu durum yaşlanan nüfus ve bu nüfusun ilaç gereksinimi ile ilişkilendirilebilir. Gelecekte bu anlamda eczaneleri pek çok fırsat beklemektedir. Sadece eczaneden verilen ilaç sayısının artması değil aynı zamanda da eczanede verilecek olan danışmanlık hizmeti de artacaktır. Bütün bunlar eczaneler için bir fırsata dönüştürülebilir. Eczanelerin bu danışmanlık hizmetine gerek donanım gerekse yapılanma anlamında hazır olması gereklidir.

Sağlık Hizmetleri Konusunda Artan Talep: Artan ve yaşlanan nüfuslar nedeniyle daha fazla sağlık hizmeti talebi olması ve geri ödeme sistemlerinin yeterli gelmemesi, bürokratik işlemlerin getirdiği yükler ve hizmet kalitesinin düşüşü son yılların en önemli problemleri. Bu problemler nedeniyle insanlar hastane dışında çözümler aramaktadır. Eczaneler söz konusu hastalar için ilaçların sağlanması ve takibinde önemli bir rol oynamaktadır.

Artan Rekabet: Reçeteli ilaç konusunda olmasa da ilaç dışı ürünlerde eczanelerle rekabet eden pek çok farklı kanal bulunmaktadır. Özellikle marketler gün geçtikçe daha fazla bu ürünleri raflarında bulundururken, internet de önemli bir rekabet ortamı sağlamaktadır. Bu rekabet eczanelerin de danışanlara farklı fırsatlar sunmak için çalışma yapmasına yol açmaktadır. Her iki rekabete karşı da eczanenin en önemli avantajı sunduğu danışmanlık hizmetidir. Başta besin destekleri ve dermokozmetik olmak üzere pek çok alanda bilgi kaynağı eczanelerdir.

Danışanların Baskısı: İnsanlar artık daha fazla sağlığına özen göstermekte ve daha sağlıklı ve uzun yaşamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede hastalanmadan önce sağlığı için destek arayan pek çok danışan bulunmaktadır. Bilgiye ulaşımın kolaylaşması da bu konuda bilinci arttırdığı için, danışanlar eczaneden daha fazla bilgi almayı beklemektedirler.

Özetle günümüzde bir taraftan kronik hastalıklar artarken; sağlığın korunması bilinci de yükselmektedir. Tüm bu konular eczaneyi daha fazla merkeze oturtmakta ve birinci basamakta en önemli sağlık danışma noktası haline getirmektedir. Bu hızlı değişime ayak uyduran ve rekabeti iyi yönetebilen, değişime ve gelişime açık eczaneler için gelecek fırsatlarla dolu görünmektedir.

Kaynak:

Joerg Heise. Global trends in pharmacy. International Trends. October 2009. www.eretailpharmacy.com.au.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It