6 Mayıs 2015

1 Proje 1 Milyon İnsan

Günde en az bir milyon bireyin bilgilendirilmesini amaçlayan video; İstanbul’da toplu taşıma hizmeti veren otobüs ve metrobüslerde bulunan ekranlarda gösterilmeye başlandı.

 

Bu hafta köşemde sizlere eczacılık ve ilaç derneği yönetim kurulu olarak yaptığımız önemli bir projeden bahsetmek istiyorum. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili birinci dereceden yetkili sınıfına giren eczacılık mesleği mensupları olarak proje kapsamımızda halk sağlığı konusunda bilgilendirici bir video hazırladık. Günde en az bir milyon bireyin bilgilendirilmesini amaçlayan videomuz; İstanbul’da en çok tercih edilen, günde yaklaşık bir milyon yolcu taşıyan, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile (İETT) toplu taşıma hizmeti veren otobüs ve metrobüslerde bulunan ekranlarda gösterilmeye başlanmıştır.

Akılcı İlaç Kullanımı konusunda halkımızın bilgilendirilmesi ve mümkün olduğunca fazla vatandaşımıza ilaç kullanımı konusunda sağlıklı bilgiler sunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı vardır. Bu halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Hastaların akılcı olmayan ilaç kullanımı tedavide ilaç etkilerinin azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur. Bu projemizle halkımızda akılcı ilaç kullanımı konusunda davranış değişikliği oluşturmak, doğru ve yeterli ilaç kullanımı konusunda farkındalığın, bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması hedeflenmiştir.

Akılcı olmayan ilaç kullanımının doğal sonucu fazla, gereksiz ve yanlış ilaç kullanımının artmasıdır. İlaç kullanımındaki bu artış, ülkemizin maddi anlamda en büyük yüklerinden biridir. Yapmakta olduğumuz bilgilendirme süreciyle birlikte, oluşturmak istediğimiz ortak bilinç sonucunda akılcı olmayan ilaç kullanımı azalmasına bağlı olarak, sağlık alanında açığa çıkan bu gereksiz harcamaları ve maddi külfeti, hem halkımız hem de devletimiz düzeyinde azaltmak hedeflenmiştir.

Projede kullanılan video ve afişler, hastanelere ve eczanelerde kullanmak üzere düzenlenmiştir. EİDER (Eczacılık ve İlaç Derneği)’nin web sitesinde ‘İletişim’ bölümünden talepte bulunarak temin edebilirsiniz. Bu projemizin gerçekleşme aşamasında projenin koordinatörü olan. Derneğimizin yönetim kurulu üyesi Ömer Fatih Başaran’a ve tüm EİDER yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma;  projemizin yayınlamasını sağlayan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) başta olmak üzere desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Murat Kartal ve Doç. Dr. Mesut Sancar hocalarımıza; grafikler ve tasarımda emeği geçen Yusuf Yeşil ve M.Fatih Kılıç’a EİDER Yönetim Kurulu adına teşekkür ederim.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It