12 Mayıs 2015

2.İstanbul Eczacılık Kongresi eczacıları bekliyor

mustafa turunc 1

İstanbul Eczacı Odası, 2.İstanbul Eczacılık Kongresi’ni 22-24 Mayıs 2015 tarihinde Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi’nde düzenleyecek. Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Ecz. Mustafa Turunç ile kongreyi konuştuk:

Kongrenin amacından biraz bahseder misiniz?

Amacımız alan ile ilgili tüm paydaşlarımızın yer aldığı bir ortamı hazırlamak, onların sorunlarını dile getirmek, çözüm önerileri noktasında çözümlerin ne olduğunu ortaya koymak ve sağlık otoritesine belli mesajları verebilmek. İlaç ve eczacılık çok sorunlu bir alan olduğu için ana eksen sorunlarımızı tartışmak olacak.

“İlaç ve eczacılıkta 3N!.. Ne oldu? Ne oluyor? Ne olmalı?” temalı kongrenizde ele alınacak konular neler?

23 ana başlık koyduk. Bunlar; Yeni yasa, yönetmelik ve uygulamaları. Yeni yasa, eczacılık eğitimi ve istihdam sorunu. Eczacı meslek hakkı. İyi eczacılık uygulamaları. Türkiye’de yeni eczane model hazırlıkları ve zincir eczaneler. Eczacı kooperatiflerinin eczacılık mesleğindeki konumu. İlaçta reklam, medya-sağlık ilişkileri. Reçetesiz ilaç ve OTC’ye eczacı bakışı. Dünyada eczacılık ve yeni eczacılık anlayışları. Eczacılıkta uzmanlık. Klinik eczacılık/ Farmasötik bakım. İlaç Güvenliği/ Farmakovijilans. Farmakoekonomi. Sağlık sigortaları / Tamamlayıcı sigorta. Koruyucu sağlık hizmetlerinde eczacının rolü. İlaca erişim hakkı/ Toplumun ilaca erişimindeki sorunlar. Akılcı ilaç kullanımı. Küreselleşmenin sağlığa etkisi. İlaç endüstrisinde yaşanan sorunlar ve endüstri eczacı ilişkisi. Eczacılarda tükenmişlik sendromu. Olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri ve eczacının rolü. Fitoterapi ve eczacılıkta diğer tedavi yaklaşımları. İlaç ve eczacılıkta diğer konular. Ayrıca 3 panelimiz de olacak. Ali Poyrazoğlu’nun da 1 saatlik bir performansı olacak. Cumartesi günü panel sonrasında Fatih Erkoç’un bir konseri olacak. Bilimsel ve sosyal alanda 3 gün önemli temalar işlenecek. Meslektaşlarımızı kongremize bekliyoruz.

Eczacıların sorunlarından bahseder misiniz biraz?

Eczacıların sorunları o kadar çok ki. Özetle; sağlıkta dönüşüm ile sağlık çalışanları belli bedeller ödemeye başladı. Maalesef biz eczacılarda payımızı aldık. İlaç fiyatları 2002’den buyana yüzde 60 daha düşmüş durumda. Eczane eczacılarımızın giderlerine baktığımızda son 13 yılda yüzde 60’lık bir artış var. Kamu kurum indirimlerinin eczane üstünden alınması eczacıya bir bedel olarak ödettiriliyor. Eczane eczacılarımızın bu mesleği sürdürebilmelerinin imkânı yok denecek kadar azaldı. Kanser ilaçları artık hastanelerden verilecek. Bu grup ilaçların yıllık bütçedeki payı 4 milyar TL. 16 milyar liralık ilaç bütçesinin 4 milyar TL’si eczanelerden gitti artık. Eczaneler için önemli bir kayıptır. İlaç yoklukları yaşanıyor. İlaç sanayi ilaç fiyatlarının artmaması sebebiyle belli noktalarda bazı ilaçları ya çok az üretiyor veya hiç üretmiyor. Kamu eczacılarının ciddi özlük hakları sorunları var. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımız hak ettikleri ücretleri alamıyorlar. Eczacılarımızda danışmanlık rolünün ortaya çıkartılması lazım. İlgili meslek odalarımız sorunlarımızı açık seçik ifade ediyorlar. Hükümet kanadından maalesef bu haklı taleplerimiz bugüne kadar görmezlikten gelindi. Bu devlet sosyal bir devlet ise haklılık temelinde bu taleplerimizin yerine gerilmesini bekliyoruz.

Eczacılık sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Eczacılık çok saygın bir meslek, umutsuz da olmamalıyız. Sorunlar hep vardı. Ama ileride bizlere farklı yaklaşacak bir anlayış gerçekleşebilir. Mücadele edeceğiz. Sağlık otoritesinden de haklılığımızın iadesini isteyeceğiz.

Kongre gelecek yıllarda da düzenlenecek mi?

Kongremiz geleneksel olarak devam edecek. İstanbul dışından da eczacılarımız kongremize katılacaklar.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It