18 Ocak 2016

DURUN! YANLIŞ ORMANDAYIZ!

Yönetim sorumluluğu, riski asgariye indirmek ve var olan sistemi çalışır kılmaktır.

Değişim, tanımı gereği, yeni bir sistem üretmeyi gerektirir.

Buna bağlı olarak sistem, varlığını sürdürebilmek için de her zaman liderlik ister.

Yani liderlik, risk alma ve sistemi dönüştürme özelliği ile yönetimden tam olarak ayrılır.

“Yöneticilik işleri olduğu gibi yapmaktır, liderlik ise doğru olanı yapmaktır” (Drucker ve Bennis).

Nereye gittiğini lider belirler, nasıl gittiğini yönetici belirler.

Lider olmak demek olağan insanlardan olağanüstü sonuçlar çıkarmak demektir.

Liderlik, tüm güç ve yeteneğini gidilecek yönü doğru belirlemek için kullanmaktır.

Vahşi bir ormanda kendilerine yol açan bir grup çalışan düşünün. Yönetici bu grubun başarılı olması için planlamalar yapan, ihtiyaçları belirleyen, koordinason yapan ve süreci denetleyen kişidir. Lider ise en yüksek ağaca tırmanarak çevreyi inceleyen ve sonra da “durun! yanlış ormandayız!” diye bağıran kişidir.

Liderin bahane hakkı yoktur. Yöneticinin ise şikayet etme lüksü yoktur. Yöneticilikle liderlik aynı çizgide seyreder. Bir liderin en temel görevi sonuç elde etmek için yeteneğini geliştirmektir. Lider detaylarla uğraşmaz hedefe ulaşmak için doğru yöneticilere görev verir. Her işi başkasına gördürenler için imkansız diye bir şey yoktur der Murphy.

Peki eczacılar bu işin neresinde? Yani eczacı lider midir yönetici midir? Eczanelerimizi nasıl başarılı kılacağız ve geleceğe nasıl taşıyacağız.

Bir diğer ifadeyle eczanelerimizde lider ve yönetici sorununu nasıl çözeceğiz.

Bu meseleyi halletmiş eczaneler varsa işimiz kolay demektir. Yani çözüm örneğimiz var demektir.

Çözümün dışarıdan lider ithal ederek halledilemeyeceğini baştan bilmek durumundayız.

Kabul etmeliyiz ki çözüm eczacının ta kendisidir. Yani eczacı hem lider hem de yönetici olmak zorundadır.

Eczanelerin hariçten lider ya da yöneticiye umut bağlaması abesle iştigaldir.

Eczacılar eczanelerinin geleceğini kendilerini çözümün dışında tutarak kurgulayamaz. Tıpkı geminin karadan idare edilemeyeceği gibi. Eczacı kendisini işletmesinin merkezine konumlandırmadan sistem kuramaz. Eczacı liderliğin ve yöneticiliğin öznesi olmak durumundadır.

Eczacı liderdir; hedef koyar, yön belirler.

Eczacı yöneticidir; Plan yapar, ekip kurar, organize eder, sorumluluk verir, kontrol eder, denetler.

Eczacı kendini lider ve yönetici olarak konumlandırmalı ve birinci önceliği planlama olmalıdır.

Planlamanın ilk üç aşamasını şöyle özetleyebiliriz:

Ne yapaağım. (Hedef sapta)

Nasıl yapacağım (Eylem planı çıkar)

Ne zaman yapacağım (Zaman çizelgesi oluştur)

Neleri planlamalıyız:

Satış hedefleri

İhtiyaçlar/satınalma

Finans/bütçe

Personel ve yetkilendirme

Zaman.

Planlama dinamik bir iştir ve sık sık gözden geçirilmeli, gerekirse değişiklikler yapılmalıdır.

Eczacının ana görevlerinde biri de çalışanlarına yardımcı olmaktır.

Verdiği görevi denetlemek, ölçülebilir şeyler yapmak ve %100 sorumluluk almak başarı için kaçınılmazdır.

Eczacı bilmelidir ki başarının %90’ı psikolojiktir. Eczanedeki ekibin başarısını kafalarından geçen belirler.

Hiç bir zaman taktiksel başarılar stratejik hataları örtemez.

Şimdi her şeyi sıfırdan düşünmeye başlayalım, her şeye yeniden başladığımızı hayal edelim ve kendimize soralım, bugün bildiklerimi bilseydim böyle mi yapardım?

Son söz;

Ekibini duygularınla yönet, rakamlarla kontrol et

Eczaneni rakamlarla yönet, duygularınla kontrol et

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It