12 Mayıs 2015

Eczacılar, yeni SGK protokolü için TEB – SGK görüşmelerinden umutlu

teb heyetıTEB – SGK Protokolü Komisyonu’nun SGK ile görüşmeleri başladı. Komisyon, SGK ile protokolün ekonomik kısımlarının öncelikli olarak görüşülmesi gerektiğini ve eczane ekonomilerindeki olumsuz durumun bir an önce iyileştirilmesi konusundaki taleplerini Kurum’a iletti. Görüşmeye TEB adına; TEB Genel Sekreteri Uzm.Ecz.Harun Kızılay, TEB Saymanı Ecz.İsmail Başdil, TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Aynur Yıldız, TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Ahmet Özçavuşoğlu, TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Lale Vural, TEB Denetleme Kurulu Başkanı Ecz.Sertaç Özmen, TEB Denetleme Kurulu Üyesi Uzm.Ecz. Hakan Akcan, TEB Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Şevket Hamavioğlu, Adana, Konya, Gaziantep, Antalya, Isparta, Ordu ve Edirne Eczacı Odası Başkanları katılırken, SGK adına ise; SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Uzm. Dr. İsmet Köksal, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cemil Gül, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Gökçen Sonbudak, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Eczane Protokol ve Uygulamaları Şube Müdürü Ecz. Meral Aksoy Kalıpçı, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Eczane Protokol ve Uygulamaları Şubesi Eczacısı Berkay Karahan katıldı.

TEB’in talepleri

01.02.2012 tarihli protokol maddesi: 3.4. Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl eczacının Kuruma kesmiş olduğu net alacağı fatura tutarı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır; 1.000.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %0 indirim, 1.000.001 TL ile 1.500.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1 indirim, 1.500.001 TL ile 2.000.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1,5 indirim. 2.000.001 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 2 indirim. Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı uygulanır. Kurumun imalatçı/ithalatçı ile kendi arasında iskontonun aktarımı ile ilgili sözleşmesi yapılanların dışında kalan ilaçlar için; imalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır. Kurumun imalatçı/ithalatçı ile kendi arasında iskontonun aktarımı ile ilgili sözleşmesi yapılan ilaçlar için perakende satış fiyatı üzerinden eczane indirimi yapılır. Ayrıca depocuya satış fiyatı 200 TL ve üzerinde bulunan ilaçlar için eczane tarafından kuruma indirim yapılmaz. Sağlık Bakanlığı ile TEB arasında eczanesi bulunmayan yerleşim yerlerindeki hastalara ait reçetelerin temini için yapılmış protokol çerçevesinde karşılanan mobil reçeteler için, her reçete başına 10 TL hizmet bedeli ödenir. Sağlık hizmetleri sunucuları tarafından mesai saatleri dışında yazılmış olan reçetelerin nöbetçi eczaneler tarafından nöbet saatleri içinde karşılanması durumunda reçete hizmet bedeli %50 oranında artırılır. Soğuk zincire tabi ilaçların hastalara tesliminde her reçete başına, reçete hizmet bedeli %50 oranında artırılır. Reçete Hizmet Bedeli KDV Hariçtir. Kamu kurum iskontosu eczacıya yansıtılmayan ilaçlar eczacı tarafından Kuruma fatura edilmez. Kurum tarafından bu ilaçlar ödeme listesinden çıkartılır.

TEB’in muayene ücreti önerisi

01.02.2012 tarihli protokol maddesi 3.5. SUT hükümlerine göre eczacı tarafından, kapsamda sayılan kişilerden Kurum adına tahsil edilen poliklinik muayene katılım payları, eczacının alacağından mahsup edilir ve kalan tutar eczacıya ödenir. Türk Eczacıları Birliği muayene ücretine katılım payı tahsilatının Kurum tarafından kendi belirleyeceği usullere göre tahsil etmesini, eczaneler tarafından tahsilatın kaldırılmasını istedi. TEB’in reçete başı hizmet bedeli talebi ise şöyle: 0 -20.000 TL aylık ciro için 6,00 TL, 20.001 TL-30.000 TL ciro için 4,00 TL, 30.001 TL- 40.000 TL ciro için. 2,50 TL, 40.001 TL- 58.333 TL ciro için 2,00 TL, 58.334 TL- 75.000 TL ciro için. 1,50 TL, 75.001 TL- 83.333 TL ciro için 1,25 TL, 83.334 TL-125.000 TL ciro için 0,75 TL, 125.001 TL-166.666 TL ciro için 0,50 TL, 166.667 TL ve üzeri ciro için. 0,50 TL.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It