20 Eylül 2016

Eczacılığın geleceği 76. FIP Kongresi’nde ele alındı

FIP 1FIP 4

Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Başkanı Carmen Pena, 76.FIP Kongresi açılış konuşmasında sağlık çalışanları arasındaki dayanışmanın önemini vurguladı.

 

  1. FIP World Congress 28 Ağustos- 1 Eylül 2016 tarihleri arasında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de gerçekleştirildi. Kongre çerçevesinde 27-28 Ağustos tarihleri arasında Eczane Teknisyenleri Sempozyumu da düzenlendi. Dünya genelinden 2.500’e yakın eczacının katıldığı kongreye; Türkiye’den; Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, TEB Merkez Heyeti Üyeleri Ecz. Harun Kızılay, Ecz. Ümran Pelenkoğlu ve Kerem Zabun, TEB Eczacılık Akademi Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Prof. Dr. Yekta Özer, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk katıldı. Kongrede; TEB Ecz. Arman Üney, Smart Eczane Projesi’ni yaptığı bir sunumda anlattı. Prof. Dr. Yekta Özer, “Türkiye’de ve Dünyada Radyofarmasötik Atıkların Bertarafı”, konulu bir konuşma yaparken, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk de çekirdek Eczacılık Fakültelerinde uygulanacak Eğitim Programı hakkında bir poster sunumu yaptı. Kongrede; Linda Hakes (Almanya) ve Tom Menighan (ABD) yeni FIP Başkan Yardımcıları olarak seçildi.

“Aşılama hizmetlerinin eczanelerde uygulanması”

Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Başkanı Carmen Pena, 76.FIP Kongresi açılış konuşmasında sağlık çalışanları arasındaki dayanışmanın önemini vurguladı. Pena, yaşlanan nüfusa dikkat çekerek evde bakımın büyük önem kazanacağını belirtti. FIP Genel Sekreteri Luc Besançon da, bu yıl yapılan kongrede “Aşılama hizmetlerinin eczanelerde uygulanması” konusunda önemli paylaşımların yapıldığını ifade etti. 76. FIP Kongresi, bu Yıl “Zor Olanın Üstesinden Gelmek – Küresel Hastalık Yükünü Azaltmak” mottosu ile organize edildi. Bu ilke doğrultusunda kongrenin açılış oturumunda, küresel sağlık ihtiyaçlarının ne olduğu, bu konuya bilimsel olarak nasıl yaklaşılması gerektiği ve eczacılık mesleğinin bu alanlardaki rolünün ne olacağı konuları tartışıldı. Eczacılık mesleğinin küresel sağlık konularında sunabileceği artı değerin ele alındığı oturumda, bunun için eczacıların eğitim ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına ilişkin uluslararası katılımcıların görüşlerine başvuruldu. Açılış oturumunda, sağlık okuryazarlığı ve eczane perspektifinden küresel sağlık yükü, küresel sağlık yükünün azaltılmasından eczacının rolü ve eczacılarının bu rolü üstlenebilmeleri için nasıl hazırlanması gerektiği konularında sunumlar da gerçekleştirildi. Kongrenin ilk günü, Biyoeşdeğerlik konusunda Uluslararası ilaç firmalarının temsilcileri tarafından bilimsel ve güncel sunumlar da yapıldı.

Sosyal medya

Eczacılar Çevrimiçi oldular: Yeni Başlayanlar için Sosyal Medya isimli ikinci oturumda, sosyal medyanın (bloglar, facebook, twitter vb.) nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi. FIP üyesi örgütlerin sunumlarının yer aldığı ilk oturumda, Kore Cumhuriyeti ve Birleşik Devletler ile TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney sunumlarını gerçekleştirdi. Kore’de eczane pratiğinde yaşanan yeni gelişmelerin nasıl ortaya çıktığı anlatıldı. Amerikan Eczacılar Birliği’nden gelen eczacı ise ABD’de eczacıların hizmet sunucu olma rollerinin, eczacılık meslek örgütlerinin çabalarıyla nasıl sağlanacağına dair açıklamalarda bulundu. İlk günkü diğer oturumda 6 farklı sunum ile tüm sağlık profesyonellerinin nasıl bir takım halinde çalışmaları gerektiği ve bunun nasıl başarabilineceği konularına değinildi. Oturumda, FIP Genç Eczacılar Grubundan bir eczacı, diğer sağlık çalışanları ile birlikte takım olarak çalışacak geleceğin eczacıları ve eczane teknisyenleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Elektronik sağlık uygulamalarının yaygınlaştığı çağımızda, eczanenin ve eczacılık mesleğinin değişen pratiklere tüm bilişim uygulamalarını kullanarak nasıl müdahale edebileceği, hasta-eczacı ilişkisinin nasıl geliştirilebileceği konuları bir diğer oturumda ele alındı.

Pediatrik eczane uygulamaları

Ayrı bir oturumda ise, FIP ile Dünya Sağlık Örgütü’nün birlikte hazırlamış olduğu rehber doğrultusunda, pediatrik eczane uygulamalarının nasıl olacağı konusu tartışıldı. Çocuklara özel hazırlanan ilaçların ve bunların eczacı eliyle hasta çocuklara nasıl uygulanması gerektiği noktasında iki uluslararası örgütün ortak bir sunum yaptı. Sağlık okuryazarlığında eczacıların rolü isimli oturumda ise, eczacıların, eczacılık öğrencilerinin ve eczane çalışanlarının sağlık okuryazarlığı gibi yeni kavram doğrultusunda sunacakları hizmetlerin ve eğitimlerinin nasıl olması gerektiği konularına değinildi. 14 farklı oturumun gerçekleştirildiği ikinci gün, ilaç atıkları ile mücadele isimli oturum ile başladı. Oturumda, Hollanda, Kolombiya ve Birleşik Krallık’ta ilaç atıkları ile nasıl mücadele edildiğine ilişkin ülke deneyimleri anlatıldı. Hastalar ile teknoloji kanalıyla ilgilenme isimli ikinci oturumda, hastalar ile kurulan iletişimde ve eczanede sunulan sağlık hizmetlerinde teknolojinin kullanımı konulu 4 farklı sunum gerçekleştirildi. Üçüncü oturumda Dünya Sağlık Örgütü rehberleri doğrultusunda, sürdürülebilir bir sağlık sistemi için sağlık profesyonellerinin eğitiminin nasıl geliştirilmesi gerektiği konularına değinildi. Malezya, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen eczacıların sunumlarında ilaç tedarik zincirinde eczanenin ve eczacıların rolü ve önemi de konuşuldu. FIP Eğitim Girişimi (FIPEd)’nin anlatıldığı ve proje raporlarının sunulduğu oturumda, FIP’in eczacılık meslek eğitiminin geliştirilmesinde üstlendiği küresel rolünün önemi vurgulandı.

FIP Hastane Eczacılığı

Kongrenin ikinci gününde meslek örgütleri tarafından geliştirilen halkla ilişkiler kampanyalarının eczacılık mesleğinin geliştirilip güçlendirilmesindeki rolü ve önemi tartışıldı. FIP ve Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel sağlığının geliştirilmesi noktasında nasıl birlikte hareket edeceklerine ilişkin sunumların yer aldığı oturuma ilgi büyüktü. Diğer bir oturumun konusu ise, antibiyotik direncine karşı alınması gereken tedbirler, dünyadaki mevcut durum ve bulaşıcı hastalıklarda eczacının rolü ile ilgiliydi. Oturumda, Tüberküloz, Sars, Ebola, sıtma, dang humması gibi hastalıklarda eczacıların rolünün değerlendirildiği sunumların yanı sıra, antibiyotiklere karşı dirençle nasıl mücadele edileceğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. FIP Hastane Eczacılığı bölümü tarafından organize edilen oturumda ise kronik ağrılar ve ağrı giderme konularında eczacıların rolüne ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

“Eczanenin İnsancıl Yüzünü Keşfetmek”

Kongrenin üçüncü günü, FIP Eczane Eczacılığı ve FIP Ordu ve Acil Eczacılık Bölümlerinin organize ettiği “Eczanenin İnsancıl Yüzünü Keşfetmek” isimli oturum ile başladı. Bu oturumda eczacının acil durumlarda ve insani yardım projelerinde üstlenebileceği sorumluluklar konuşuldu. İkinci oturumda, küresel ölçekte yeni ortaya çıkan hastalıklar (örneğin Ebola ve Zika) ile mücadele de eczacının rolünün neler olabileceğine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda, Eczacıların özellikle bulaşıcı hastalıklar ile mücadele de sağlık sistemine katkılarının neler olabileceği konuşuldu. Üçüncü oturumda, farmakogenetik’in hasta bakım hizmetlerini nasıl geliştirileceği, Farmakogenetik alanında eczacın rolü konuşuldu. Hassas ilaçlara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi. Dördüncü oturumda, eczanelerin hastalar ile ilk kontak noktası olması sebebiyle, teşhis edici testlerin (HIV, Sıtma vb.) eczacılar tarafından kullanılması ile küresel sağlık yükünün azaltılmasında eczacıların katkısının nasıl olabileceği ile ilgili sunumlara yer verildi. Üçüncü günün 5. Oturumunda eczacılarının farklı kültürler farklı etnik kimliklerin olduğu toplumsal yapılarda, hasta bakımını merkezine alan sağlığı önceleyen bir şekilde hizmet sunumlarını nasıl gerçekleştirebileceklerine ilişkin sunumlar yer aldı.

Duayen eczacılar konuştu

Kongrede dikkat çeken bir oturumun konusu ise: Eczanelerin Kurucu Babaları’nın Hikâyeleri idi. Bu oturumda eczacılık mesleğinin tarihi gelişimine katkı sunan uzman eczacı, duayen eczacıların, mesleğe ilişkin çok kıymetli tespit ve önerileri anlatıldı. Acil Eczacılık Hizmetleri için Kanun ve Mevzuat başlıklı bir diğer oturumda, orduda ve acil durumlarda sunulacak eczacılık hizmetleri ile ilgili düzenleme ve mevzuat değişikliklerinin neler olması gerektiğine ilişkin bilgiler sunuldu. Sonraki oturumlardan birinin başlığı “Demans ile Başetmek” idi. Bu oturumda, demans hastalığı ile mücadele de eczacıların üstlenebileceği rollere ilişkin ufuk açıcı sunumlar gerçekleştirildi. “Hasta uyumunun geliştirilmesi noktasında vazgeçilmez araçlar” başlıklı oturumda, uygun olmayan doz ve ilaç seçimi, ilaca direncinin ortaya çıkması ile zayıflayan hasta uyumunun tekrar sağlanması için neler yapılabileceği tartışıldı.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It