2 Haziran 2017

Eczacılık eğitiminde yeni bir model

eczacılık kıtap

Eczacılık eğitimini uzun yıllardır başarı ile yürüten İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakülteleri; Eczacılık Çekirdek Eğitimi Programının uygulamasında, yeni bir model oluşumuna katkı yapmak ve tüm Eczacılık Fakültelerine kaynak oluşturmak amacıyla “EczÇEP-Eczacılık Fakülteleri Müfredat Detay Çalışması”nı hazırladı. Bir kitap haline getirilen çalışma WOW İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi çerçevesinde düzenlenen bir toplantıda tanıtıldı. Çalışmaya katkı sunan Eczacılık Fakültesi dekanları ve öğretim üyelerinin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Emine Akalın Uruşak, “Eczacılık mesleğinin, sürekli gelişen ve değişen ihtiyaçlarına bağlı olarak, Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de Eczacılık eğitiminde önemli değişimlere gidilmektedir. YÖK tarafından 2015 tarihinde kabul edilen ve eczacılık mesleği uygulamasında asgari gerekliliklerin temel bilgi, beceri ve tutum açısından değerlendirerek bir eczacının mezuniyette sahip olması gereken yetkinliklerini tanımlayan “Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP2015)” doğrultusunda fakültelerin eğitim programlarını hazırlamaları gerekmektedir. Bu amaçla; İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakülteleri programlarını EczÇEP2015’e uygun olarak düzenlemeye başlamıştır. Uzun ve kapsamlı bir çalışma gerektiren bu süreç içerisinde diğer Eczacılık Fakültelerine de yol gösterecek bir kitap hazırladık. Eczacı, ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesinden hastaya ulaştırılmasına kadar tüm aşamalarda etkin şekilde görev alan, hasta ve hasta yakınlarına, sağlık profesyonellerine, sağlık sistemine ve toplum sağlığına katkı sağlayan önemli bir sağlık çalışanıdır. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de toplumda yüklendiği görev ve sorumlulukları etkin şekilde yerine getirebilecek kalitede mezun eczacı için mezuniyet öncesinde bu yetkinliklerin öğrenciye edindirilebilmesi son derece önemlidir” dedi.

Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı

Eczacılık mesleğinin günümüzdeki ihtiyaçlarına bağlı olarak eğitimde yenilenme ve değişime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Prof. Dr. Uruşak, “Eczacının görev ve sorumlulukları temel alınarak mezun eczacının sahip olması gereken yetkinlikler ve mesleğini hangi yeterliliklerle uygulayacağının net bir şekilde tanımlanması gereklidir. Bu amaçla, Eczacılık Fakülteleri Dekanları Konseyi tarafından yürütülen kapsamlı çalışma sonucu “Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP)” hazırlanmıştır. 23 Aralık 2015 tarihinde YÖK tarafından kabul edilen ve uygulanmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına iletilen “EczÇEP 2015”, eczacılık mesleğinin uygulanmasında asgari gerekliliklerin temel bilgi, beceri ve tutum açısından neler olması gerektiğinin belirlendiği çerçeve programı niteliğindedir. Bu çekirdek eğitim programı sayesinde; Türkiye’de öğretim yapan tüm Eczacılık Fakültelerinde farklı sistem veya programlar dahi aynı temel niteliklere sahip eczacılar yetiştirilmesi esastır” diye konuştu.

Genişletilmiş Eğitim Programı

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk de konuşmasında şunları söyledi: “Fakülteler, müfredatlarının en az % 70’inin EczÇEP’ten oluşması koşulu ile kendi misyon ve vizyonu doğrultusunda “Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP)”larını hazırlayacaklardır. Bu durum, fakültelerin eğitim programlarında büyük bir kütleyi oluşturacak olan EczÇEP’te yer alan “Yetkinlikler, Yeterlilik, Alt Yeterlilik ve Öğretim Hedefleri”nin tanımlandığı ve detaylandırıldığı “Belirtke Tabloları”nın hazırlanması zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır. Bu amaçla; eczacılık eğitimini uzun yıllardır yürüten ve müfredatlarını başarı ile uygulayan üç fakülte programlarını geliştirerek GEP’lerini oluşturmalarına paralel programlarının EczÇEP’e uygunluğunu değerlendirmeye karar vermiş ve bir işbirliği içerisine girerek diğer Eczacılık Fakültelerine de kaynak oluşturabilecek bir çalışmaya imza atmışlardır.” Öğretim Görevlisi Dr. F. Serdar Gürelde, “Belirtke tablolarının paylaşıldığı bu çalışmanın tüm Eczacılık Fakültelerine kılavuz olması ve eczacılık eğitiminin hedeflerine uygun bir eğitim olması yolunda emin adımlar atılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It