7 Temmuz 2015

ECZANEDE HASTA ODAKLI YAKLAŞIM

BERIL KOPARAL AYANOGLUTıbbın son zamanlardaki en önemli konularından birisi “Hasta Odaklı Yaklaşım”dır. Hastalık yoktur hasta vardır kavramının yaygınlaşması aynı şekilde eczanede de “Hasta Odaklı Yaklaşımı” gündeme getirmiştir. Eczanede Hasta Odaklı Yaklaşım’ın temelinde güven yatmaktadır. Hastanın odakta tutulması için hasta ile eczacı arasındaki iletişimin çok güçlü olması gereklidir. Bu da ancak danışanların eczacıya tam güveni ile sağlanabilir. Eczacıya olan güven üç konudadır. Bu güven öğeleri sağlandığında eczanede hasta odaklı yaklaşımın uygulanması da kolaylaşmaktadır. Eczacının ahlaki ve etik değerlerine güven, eczacının yetilerine olan güven ve eczacı ile olan iletişime güven.

Eczanede danışmanlık

Eczanenin sadece ilaç veren işletme olmanın ötesine geçmesiyle birlikte eczanede danışmanlık konusu daha fazla artmıştır. Özellikle elden satılan ürünler ve kronik hastalıklar konusundaki danışmanlıklar güven ile pekişmektedir. Elden satılan ürünlerin nasıl kullanılacağı ve bu ürünlerin yararları bir yandan, kronik hastalıklarda ilaçların kullanımı ve yaşam kalitesinin devam ettirilmesi diğer yandan önemli konulardır.

Hasta odaklı yaklaşım

Hasta odaklı yaklaşımda eczacının ilk görevi sağlık ve iyilik durumunun desteklenmesidir. Bu destek içerisinde sağlıklı yaşam bilgisi, sağlık destek ürünleri hakkında bilgi verilmesi ve sağlıkla ilgili soruların yanıtlanması yer almaktadır.

İkinci görev ilaçlar konusunda bilgilendirmedir. Hastalara doğru ilaç kullanımı konusunda bilgi verilmesi, ilaçların yan etkilerinin anlatılması ve ilaçlarla ilgili etkileşimlerden bahsedilmesi eczacının danışmanlık görevinin başında gelmektedir.

Hastaların durumu ve ihtiyacı

Diğer çok önemli bir danışmanlık görevi hastalıkla ilişkili durumlar konusunda bilgilendirme ve desteklemedir. Özellikle de ülkemizde sıklığı oldukça yüksek olan diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklar bu konunun başında gelmektedir. Her hastanın durumunu ve ihtiyacını belirlemek ve buna yönelik önerilerde bulunmak da hastayı odakta tutan önemli bir yaklaşımdır.

 

Kaynaklar:

 

  1. NHS Wales. Your cares, your medicines: Pharmacy at the heart of patient centred care. http://www.rpharms.com/wales-pdfs/YourCareYourMedicines.pdf
  2. Elvey R et al. Patient-centred professionalism among newly registered pharmacists. Cpws. The Centre for Pharmacy Workforce Studies. The University of Manchester. Pharmacy Practice Research Trust 2011.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It