28 Temmuz 2016

“ECZANEN VAR DERDİN VAR” DURUMUNDA MISINIZ? ECZANEDE STRESLE BAŞA ÇIKMA

beril koparal copy 

İşyerinde stres, serbest eczacılar için en önemli konulardan bir tanesidir. Gün geçtikçe sorumlulukların artması, eczanede hedeflerin tutması konusundaki baskılar, eleman eksikliği ve uzun çalışma saatleri eczacıların her geçen gün daha fazla stres altında kalmasına neden olmaktadır. Daha da önemlisi tüm bu baskıların eczacının danışman rolünü üstlenmesini engelleyebilecek olması ya da eczacıların bu konuda kaygı duymasıdır. Stres insan vücudunda pek çok sıkıntıya neden olmaktadır. Özellikle de işyerinde kronikleşen stres, gastrointestinal problemlerden uykusuzluğa, kas iskelet sistemi problemlerinden depresyona kadar geniş bir yelpazede soruna yol açmaktadır.

Eczacılar arasında yapılan bir araştırmaya göre eczacıların yaklaşık % 50’si işyerindeki stresi önleyemeyeceklerine inanmakta ve bu konuda moralleri bozulmaktadır. Pek çok eczacı da yeterince saygı görmediklerinden şikayet etmektedirler.

Danışmanlık ve koçluk hizmetleri

Serbest eczacılar için işyerindeki stresi önlemek ya da üstesinden gelmek üzere bir seri strateji uygulamaya konulması konusunda önerilerde bulunulmaktadır. Danışmanlık ve koçluk hizmetleri serbest eczacılar için en sık başvurulan çözüm yolu olmaktadır. Diğer taraftan eczanede çalışanların stresini azaltmak için de çeşitli çözüm önerileri ileri sürülmektedir. Çalışanlar arasında iletişimin düzenlenmesi, düzenli iç eğitimler yapılması, dinlenme zamanlarının ayarlanması, doğru iş bölümü yapılması gibi yaklaşımlar eczane içerisindeki stresi azaltmada yararlı olabilmektedir.

Eczanede stres kaynakları

Eczanede önemli stres kaynakları ve çözüm önerileri şu şekilde özetlenebilir:

  1. Mali kaygılar nedeniyle ortaya çıkan stres: Eczanede finansal analizlerin dikkatli bir biçimde yapılması, doğru stok yönetimi, satın almanın akıllıca düzenlenmesi çözüm önerileri arasında yer almaktadır.
  2. Eczane içi iletişim sorunları nedeniyle ortaya çıkan stres: Doğru iş bölümü yapılması, motivasyon kriterlerinin belirlenmesi, düzenli eğitim verilmesi ve açık iletişim çözüm sağlamada yardımcı olmaktadır.
  3. İş yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkan stres: Doğru planlama yapılması, zaman hırsızlarının belirlenmesi, mola ve tatil zamanlarının doğru ayarlanması çözümleyici olabilir.
  4. Satış baskısı nedeniyle ortaya çıkan stres: Eczanede tanzim teşhire verilen önemin artırılması, satış teknikleri konusunda eğitimler verilmesi, doğru stok yöentimi çözüm önerileri arasındadır.
  5. Son olarak da eczanede ortaya çıkan stresin altında yatan en önemli nokta plansızlıktır. Eczanede A’daan Z’ye yapılacakların planlanması ve o plan dahilinde hareket edilmesi stresin azaltılmasında çok önemlidir.

Kaynaklar:

Jacobs S, Hassell K. Managing workplace stress to enhance safer practice in community pharmacy: a scoping study. Final Report. Cpws. The Centre for Pharmacy Workforce Studies. June 2013.

Pharmacy Practice Research Trust. Workload pressure and the pharmacy workforce: supporting professionals and protecting the public. Turning evidence into action.

Mastron J. Stress and the pharmacy technician. Pharmcon.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It