18 Temmuz 2017

İMZALANAN EK PROTOKOL ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

alı erdem

Ecz. Ali ERDEM yazdı…

 

Yoğun geçen görüşmeler sonrasında 03/05/2017 tarihinde Birliğimiz ile SGK arasında imzalanan 2017/1 ek protokolu ve ekleri ile uzun süredir eczacılık camiasını meşgul eden bazı konularda düzenlemeler yapıldı. Protokol ve ekleri hakkında detaylı değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

 • ek protokolümüzün 1. Maddesinde enflasyon oranına göre eczane hizmet bedelleri satış hasılatı baremlerine göre bir miktar artış göstermiştir. Olumlu bir gelişme olmakla beraber 2016 yılı protokolümüzün 9.2 maddesi mali konularda enflasyon oranında iyileştirme yapılmasına olanak sunmuştur. Ancak satış hasılat baremlerinde enflasyon oranında düzenleme sağlanamamıştır.
 • 1. Madde de geçen 6736 sayılı kanun ile sağlanan stok düzeltme hakkı çerçevesinde oluşturulan faturaların hasılat artışının değerlendirme dışı bırakılması olumlu bir gelişmedir.
 • 2. Madde de geçen protokolün EK 6 numaralı eki ile medikal malzemelerin eczanelerimizden temininin sağlanması mesleğimiz açısından önemli bir düzenlemedir.
 • 3. Madde de protokolün EK 7 numaralı eki ile eczanelerin sözleşmeden kaynaklı yaptırımlara ilişkin itirazların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş. Özellikle üyesi olduğum Şanlıurfa Eczacı Odasının ciddi talepleri sonrasında protokole giren madde için ayrıntılı değerlendirmeyi özel olarak sonraki bölümlerde yapacağım. Ancak genel olarak maddeler incelendiğinde birliğimizin eczacının lehine ciddi bir kazanım oluşturmadığını söylemek zorundayım.
 • 5. Madde de geçici koruma altındaki yabancıların reçeteleri için SGK, TEB ve AFAD arasında protokol ile yürütüleceği belirtilmiş ancak henüz bir mesafe katedilememiştir.
 • 6. Madde de mali konularla ilgili düzenlemeler için takvim belirlenmesi olumlu bir gelişmedir.
 • 10. Madde de özellikle eczacıları sıkıntıya sokacak bir düzenlemenin onaylandığını ifade etmek istiyorum. Bu maddede protokolümüzün 7.1 maddesinin uygulamasında 5510 sayılı yasanın 103. Maddesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönelik hükümlerine uyulacağı onaylanmıştır. Kısaca bu maddenin sıkıntısını anlatayım. 7.1 maddesi muvazaa olduğu kanıtlanan ve sözleşmeden kaynaklı fesihli eczaneler hariç tüm eczaneler ile anlaşma yapılabilmesine mani bir hal bulunmamaktaydı. Ancak ek protokoldeki bu madde ile müfettiş soruşturması geçiren eczane ile anlaşma yapmama keyfiyeti Kuruma geçmiştir. Ayrıca yönetmelik hükümlerinde yapılacak tüm değişikliklerin eczacı ve TEB tarafından protokol hükmü gibi kabul edilmesini sağlamıştır. Bu madde bana göre eczacıyı ve birliğimizi ciddi anlamda sıkıntılara sokacaktır.
 • Tıbbi malzeme sözleşmesine bakıldığında bazı detaylara değinmek istiyorum
 • 3.2.5 maddesinde geçen eczanenin hasta bilgilerini 10 yıl saklama zorunluluğu hayatın olağan akışına aykırıdır. Reçetelerin medula şahıs sistemine kaydedildiği düşünüldüğünde bu maddenin eczacı için angarya oluşturacağı açıktır.
 • 4.1.3 a maddesinde 60 g c1 c3 c9 ile yurtdışı sigortalıları için ayrıca kurumun ilgili biriminden onay alınması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu onayı veren birim ve yetkililer ile bu onayın nasıl yapılacağı konusunda bir bilgi ve detayda verilmemiştir. Sigorta bedelleri devlet tarafından karşılanan ve tamamı medula’ya kayıtlı 60 kodu ile başlayan sigortalı grubu için bu ek onayın gerekçesi de izahtan varestir.
 • 4.2.2 maddesinde rapor ve reçetelerde aslı gibidir onayı yapacak yetkililerde eczacı bulunmamaktadır. İlaç protokolünde aslı gibidir onayını eczacının yapabilmesine imkân tanınmışken protokol eki olan tıbbi malzeme rapor ve reçetelerine eczacının aslı gibidir onayını yapamaması kabul edilebilir bir durum değildir.
 • 116 kalem olan tıbbi malzeme listesinde hangi kalemler için barkod kesme zorunluluğu olduğu muğlaktır. Bu malzemelerle ilgili ilaçta olduğu gibi detaylı bir format oluşturulmalı ve protokol eki olarak duyurulmalıdır.
 • 4.4.1 maddesinde eczane /eczacı/ mesül müdür değişikliklerinde bildirim için süre verilmemesi ve değişiklik tarihinde bildirim zorunluluğu eczacıyı sıkıntıya sokacak uygulamalara sebep olabilir.
 • 4.5.3 maddesinde kuruma tüm malzemeleri protokol madde eklemeden ödemeden kaldırma ve listeler üzerinde değişiklik yapma keyfiyetinin verilmesi eczacı için ciddi bir handikap olarak değerlendirilebilir.
 • Tıbbi malzeme sözleşmesine bağlı cezai şartların ilaç sözleşmesini içerecek şekilde eczacının siciline işlenip işlenmeyeceği muğlak olarak durmaktadır. Mutlaka revizyon görüşmelerinde tıbbi malzeme sözleşmesine bağlı cezai şart ve fesihlerin ilaç temin protokolü ceza ve işlemlerinden ayrı değerlendirilmesini sağlayacak maddeler sözleşmeye eklenmelidir.
 • şeker ölçüm çubuğu ve insülin iğne ucu gibi tıbbi malzeme olup medula eczane ekranından işlem yapılan malzemelerin statüsü netleştirilmelidir.
 • Tıbbi malzemeler için itiraz ve kesinti oranları net olarak belirtilmediğinden uygulamada mağduriyetlerin oluşabileceği kanısındayım. Bu konu üzerinde ciddiyetle durularak işlemler netleştirilmelidir.

Protokol ek-7’ye bakıldığında ise ceza ve fesih işlemleri için komisyon kurulması olumlu bir gelişme olmakla beraber bu komisyona müfettiş raporlarına ilişkin ceza ve fesihler için müracaat edilememesi ciddi bir eksikliktir. Ayrıca SSGM’ler tarafından verilen cezalar için eczacının komisyona başvurması halinde bile cezanın dondurulmayıp işleme devam edilmesi komisyonun kuruluş amacına aykırıdır. Bu eksikliklerin revizyon görüşmeleri ile düzeltilerek eczacı için ciddi sıkıntı oluşturan haksız kesinti ve cezalar için komisyonun desteklenmesi elzemdir. Genel olarak bakıldığında olumlu gelişmelerle beraber detaylarda ciddi sıkıntıları barındıran bu protokolün revizyon görüşmelerinde eczacının lehine düzenlemeler ile geliştirilip düzenlenmesi gerekir. Protokol süreçleri değerlendirildiğinde genel olarak örgütümüzün katılımcı ve şeffaf bir süreç yürütmediği bu sebeple de protokol ile ilgili bilgilerin ancak imzalar atıldıktan sonra paylaşıldığına şahit oluyoruz. Protokol revizyon süreçlerinde taslakların odalar ve eczacı tabanıyla paylaşılıp gelen talep ve öneriler üzerinden görüşmelerin yapılmasının daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkaracağı kanısındayım.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It