21 Mart 2016

“Kademeli ıskonto oranları iyileştirilmeli, eczane hizmet bedelleri yükseltilmelidir”

mahmut dolap 4

  1. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı Mahmut Dolap ile faaliyetleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
  2. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası ne zaman kuruldu. Kaç üyeniz var. Biraz bilgi verebilir misiniz?

Eczacı odamız 1982 yılında Gaziantep Eczacı Odasından ayrılarak Ecz. Neşet Uçkan’ın başkanlığında kurulmuştur. Odamıza kayıtlı 475 üyemiz bulunmaktadır. Ayrıca bölgemizde odamıza bağlı olarak faaliyet gösteren 423 eczanemiz mevcuttur.

Kaç dönemdir başkanlık görevinde bulunuyorsunuz?

İlk olarak 2004-2009 yılları arasında bu görevde bulundum. Bir süre ara verdikten sonra meslektaşlarımızın teveccühü ile 2013 yılından bu yana bu görevi sürdürmekteyim.

Eczacı Odanız yeni binasına taşınmıştı. Biraz yeni binadan bahseder misiniz?

Yeni hizmet binamız önceki dönem yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın gayretleri ile alınmıştı. Alınan binanın dönüşümü için tadilat çalışmaları yapılmıştı. Bizde taşınma sürecinde ve devamında kurumsal bir kimlik kazandırma amacıyla çalışmalarda bulunduk. 4 katlı olan yeni hizmet binamızda oda yetkili organ ve kurullarının çalışmalarını rahatlıkla yapacağı bölümler dışında kütüphane, eğitim salonu, kış bahçesi ve toplantı salonu bulunmaktadır. Bununla beraber meslektaşlarımızın sıralı dağıtım reçeteleri, üyelik işlemleri ve idari mali işlemlerini hızlı ve etkin biçimde yapacağı bir hizmet alanımızda mevcuttur.

Eczacıların sorunlarının çözümüne odaklı olarak çalışıyorsunuz. Bu yöndeki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Öncelikle size tematik projemizden bahsetmek istiyorum. Ülke çapında büyük bir ilgi gören proje ile eczanelerin yüksek standartta kaliteli hizmet anlayışında bir dönüşümü amaçlanmaktadır. Odamızın koordinasyonunda 50 adet eczanemiz bu kapsamda eczacı ve personel eğitimi, eczanelerde temel fiziki dönüşüm ile ürün ve fiyatlandırma için çalışmalarda bulunmaktadır. Bu projede temel amacımız eczacılarımız ve eczanelerimizin kontrollü bir biçimde hizmet, ürün ve fiyat standardizasyonunu sağlamaktır. Bunun yanında sitemizde bulunan online oda kayıt belgesi modülü ile meslektaşlarımızın eczacı odasına gelmeden eczanesinden verification kodlu üyelik belgesi alma imkânı kazandırdık. Yine meslektaşlarımızın eczane personeli eksiğinde bir insan kaynakları formatında çalışan iş başvuru modülü ile sitemizden iş arayan personel ile daha kolay iletişime geçmesini sağladık. Yetkili kurullarımızla beraber gerek ilimizde bulunan kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim içinde bulunarak meslektaşlarımızın olası sorunlarını yerinde çözmek için çalıştık. Çözüm noktasında ilimizdeki kurumların yetersiz kalması durumunda sorunu kurum merkezlerine veya bakanlıklara ileterek aktif bir çözüm noktası haline gelmeye çalıştık. Yine odamıza bağlı kurul ve komisyonlardaki arkadaşlarımız meslektaşlarımızdan gelen sorunlar üzerinde çalışarak oluşturdukları çözüm önerileri ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunularak çözülmeye çalışılmaktadır.

WhatsApp gruplarınız büyük ilgi görüyor. Kaç grup var? Konuları ne? Yönetim olarak buraya gelen sorulara nasıl yetişiyorsunuz?

Haklısınız sosyal ağ ve platformları aktif kullanan interaktif bir yönetim yapımız var. Bu amaçla oluşturduğumuz 4 ana grubumuz mevcut bahsettiğiniz sosyal ağda. Birincisi reçete ve raporların sağlık uygulama tebliğine göre kontrol edildiği, SGK tarafından yapılan duyuru ve medula ilaç kartlarının değerlendirildiği SGK SORU YANIT grubu. İkincisi fitoterapi ve bitkisel tedavi seçeneklerinin değerlendirildiği ve bu konuda uzmanlık yapmış meslektaşlarımızın bilgilendirme yaptıkları FİTOTERAPİ grubu. Üçüncüsü majistral formülasyonların hazırlanış ve kullanımı sırasında dikkat edilecek hususların tartışıldığı MAJİSTRAL grubu. Dördüncü olarak da meslektaşlarımızın genel mesleki sorunları ve çözüm önerilerini serbestçe konuşabildikleri SERBEST KÜRSÜ grubumuz. Bu gruplarda 200 ün üzerinde meslektaşımız aktif bir biçimde iletişim içindedir. Bu gruplar için özellikle odamız bünyesinde kurulan komisyonlara üye meslektaşlarımız ve odamız bünyesinde çalışan koordinasyon eczacılarının üstün çabası beraberinde yönetim kurulu üyelerimizin gayretleri ile oluşan bu ekip tarafından sorulara cevap verilmektedir. Bu gruplarda sorulara 2-5 dakika arası sürelerde cevap verildiğini söylemekten gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sanırım bu süreler bizi ülkemizin üyelerinin mesleki sorularına en hızlı cevap veren eczacı odası konumuna getiriyor.

Şanlıurfa’da bazı hastalıklar ile ilgili halkı bilgilendirme çalışmaları da yapıyorsunuz. Bilbordlara reklam veriyorsunuz. Bu çalışmalarınızla ilgili neler söylersiniz? Geri dönüşüm alabiliyor musunuz?

Özellikle son dönemde ortaya çıkan grip salgını için yaptığımız tv programları ve bilboard çalışmaları ile halkımızın eczacısına danışmasını önerdik. Eczanelerin birinci basamak sağlık kuruluşları olduğunu hatırlatarak sadece hasta olduklarında değil hastalıklardan korunmada ve sağlıklı yaşam önerileri alma konusunda da meslektaşlarımıza başvurulmasını istedik. Özellikle halkımızın bu çalışmalarımıza olumlu tepkiler verdiğini ve aldıkları bilgilerle fayda gördüklerini ifade ettiklerine defalarca tanık oldum. Eczacı odalarının bu tip eczacılık meslek prestij ve algısını geliştirecek projeleri yapmalarının çok olumlu yansımalarının olacağını ifade etmek istiyorum.

Eczacıların sorunları çok. Özellikle kâr oranları düştüğü için meslek hakkı isteği var. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler?

Meslek hakkı talebinin çok ciddi bir çalıştay ile çalışılarak oluşturulacak bir öneri ile kamu erkine gidilmesi gerektiğini en başta ifade etmek istiyorum. Süreci bu anlamda ele alırsak özellikle 2004 yılında yayımlanan ilaç fiyat kararnamesi ve bu kararname esas alınarak yapılan kamu kurum ıskontoları ile eczacılarımızın tek kazanç noktası olan ilaç fiyatı üzerinden alınan yasal eczacı kârı oransal olarak azalmıştır. Bence bizim sistemimizdeki en büyük sıkıntı eczacının gelirinin ilaç fiyatına bağlı olmasıdır. Halk sağlığı için ikame edilemez bir hizmeti sunan bir meslek grubunun ilaç fiyatından bağımsız yaptığı işin ve emeğinin karşılığı olarak bir kazanım elde etmesinin tartışılacak bir tarafı yoktur. Meslek hakkı talebinin bilimsel olarak sağlam bir zemine basan kamu erki için sürdürülebilir ve dönem politikalarından etkilenmeyecek bir formatta talep edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Mart ayında imzalanması planlanan protokolden beklentiniz neler? Ekonomik olarak eczacı bir şeyler elde edebilecek mi?

Biliyorsunuz birliğimiz 01/01/2016 tarihi itibarı ile geçerli olan bir geçici protokol imzalayarak ekonomik talepler için mart ayında yapılacak protokol görüşmelerini işaret etti. Eczane eczacılarının oluşan ekonomik daralma sonucunda ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. Kademeli ıskonto oranlarının iyileştirilmesi ve eczane hizmet bedellerinin yükseltilmesi sağlanmalıdır. Özellikle ciddi sıkıntı yaşayan düşük cirolu 10.000 eczane için bir özel düzenlemeler eklenmelidir. Yine odamızca önerilen eczane cirolarına kota getirilmesi ve A grubu reçetelerinin de protokolün 3.7 maddesi kapsamına alınması gibi talepler de protokol sürecinde değerlendirilmelidir. Merkez heyetimizin doğru bir meslek politikası, şeffaf ve süreç içinde bilgilendirmeler yaparak taban desteğini alması bu görüşmeler kapsamında ekonomik olarak eczacı lehine kazanımlar elde edilmesi en büyük temennimizdir.

  1. Dönem Merkez Heyeti’nin ilk Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı Şubat ayında yapıldı. Bu toplantıda gündeme gelen en önemli başlıkları biraz anlatır mısınız?

Bu toplantıda konuşulan gündemi dört ana başlıkta toplayabiliriz. İlki eczanelerimizin ekonomik durumu masaya yatırılarak bu durumdan olası çıkış yolları görüşüldü. İkinci olarak protokol ve sağlık uygulama tebliğinde meydana gelen değişikliklerin oluşturduğu sıkıntılar dile getirildi. Özellikle endikasyon dışı ilaç kullanım onayı konusunda protokolün 1.4.7 maddesi kapsamında yazılan yazı ve sonrasındaki süreç gözden geçirildi. Üçüncü olarak protokolde bulunan cezai işlemlerle ilgili maddelerinin oluşturduğu sıkıntılar üzerinde görüşler sunuldu. Son olarak Suriyeli mültecilerin ilaçlarının karşılanması ile ilgili sıkıntılar ve protokol olmamasının getirdiği yasal süreç değerlendirildi.

Eczaneler artık OTC’ye yöneliyor. OTC ürünlerin eczanelere katkısından biraz bahseder misiniz?

OTC son zamanlarda oldukça revaçta olan bir alan ve kesinlikle eczacı için önemli bir konu. Kamu erkinin sosyal güvenlik harcamalarında kısıtlamaya gitmesi, bazı ilaçların geri ödeme kapsamından çıkarılması ve halkımızın sağlıklı yaşama ilişkin ürünlere yönelmesiyle giderekte önemini perçinleyen bir alan. Ben eczacı meslektaşlarımın bu alanda tavsiye güçlerini kullanarak vatandaşlarımız için vazgeçilmez bir ürün gamı oluşturacaklarına inanıyorum.

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It