14 Nisan 2015

Smart Eczane Modeli “Yenilikçilik Çalıştayı”nda Masaya Yatırıldı

Smart Eczane: ‘Geleceğimizi Şekillendirmek’ başlıklı proje için Yenilikçilik Çalıştayı Ankara’da yapıldı.

 

Akıllı Eczane Modeli (Smart Eczane) için yapılması planlanan ‘Yenilikçilik Çalıştayı’, Ankara’da yapıldı. ABD’de faaliyet gösteren Accreditation Council for Pharmacy Education Mesleki İşler Direktör Yardımcısı ve Uluslararası Hizmetler Direktörü Mike Rouse ve Pharma Expert Consultancy and Education Eğitim ve Yeterlilik Gelişimi Birimi Başkanı Dr. Ecz. Arijana Mestrovic yönetiminde gerçekleşen Çalıştay’a, Türk Eczacıları Birliği (TEB)  Merkez Heyeti ve TEB Denetleme Kurulu Üyeleri, TEB Eczacılık Akademisi üyeleri, eczacılık fakültesi dekan ve öğretim üyelerinin yanı sıra; Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temsilciler katıldı. Açılışta bir konuşma yapan TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, eczacının ve hastanın, satın alma parametresini göz önünde tutan, kaliteli ilaç kullanmasını, kaliteli ilaçla donatılmasını sağlayan ve bunun için de kendisini sürekli geliştiren, eğitimine önem veren ve bunu güncelleyen bir politika izlemesi gerektiğini belirtti. Çolak, Birliğin eczacıların sürekli mesleki gelişim için önemli bir atılım yapmak üzere olduğunu vurgulayarak, “Son birkaç yıldır eczacının çok temel bir talebi var: hastaya ulaştırdığı ürün için aldığı kâr marjının yanı sıra, Avrupa’da olduğu gibi hastaya verdiği ek hizmetler için belirli bir bütçe ayrılması. Örneğin hipertansiyon takibinin yapılması, astım ilaçları konusunda hasta eğitimi, sigarayı bırakma gibi koruyucu sağlık hizmeti dediğimiz alanda, insanların hastalanmasına engel olarak sağlığa katkı vermek ve bu katkının karşılığını bütçeden almaktan bahsediyoruz. Bunun, hasta sağlığının korunması, devlet bütçesinin korunması, eczane ekonomisinin korunması noktalarında üçlü bir yarar getireceğini düşünüyoruz. Akıllı Eczane Projesi bütün bu sistemleri geliştirecek bir projedir. Eczacının hak ettiği gibi halk sağlığı ekibinin bir parçası olması ve verdiği hizmetin karşılığını alması noktasında, geleceğe dönük ilk adımı atıyoruz. Bu kapsamda, bu alanda dünyada en profesyonel insanlarla çalışmayı tercih ettik. Biz önümüzdeki dönemde eczacıyı reçeteyi alıp ilacı veren kişiler olarak değil, Hastalıkları ve ilaç kullanımını sorgulayan, Hastayı takip eden, Bulgularının kaydeden sağlık profesyonelleri olarak yeniden konumlandırmak istiyoruz. Bu çalıştayda, Türkiye’deki durumumuzu gözden geçirdikten sonra, bu yaklaşımlardan hangisi bize daha uygun ve aynı zamanda en yakıcı ihtiyacımız, ona karar vereceğiz” dedi. “Biz eczacıyı geleceğe hazırlamaya çalışırken, sorunların farkında olan ve çözmeye çalışan bir tutum geliştirmek durumundayız” diyen Erdoğan Çolak şöyle devam etti: “Bu nedenle eczacıların meslek örgütü olarak; Eczacıların verdiği hizmetlerin çerçevesini genişletmek, Eczacıların bu hizmetlerinin ekonomik ve toplumsal faydasını ölçmek, Bu faydanın bir kısmının eczacıya dönmesini sağlamak; yani meslek hakkını almak için uğraşıyoruz. Ancak bu meseleye salt ekonomik olarak bakmıyoruz. Bizler mesleğimizi geleceğe taşımaya, rekabet gücünü artırmaya, küresel bir sağlık profesyoneli olarak konumumuzu güçlendirmeye ve bundan herkesin bir fayda sağlamasına çabalıyoruz.” Daha sonra Mestrovic ile Rouse, katılımcılara proje hakkında bilgi verdiler. Bu kapsamda, Çalıştayda, eczacının imajı, hizmetlerinin kalitesi ve bu kalitenin nasıl sağlanacağı ve korunacağı ve eczacılık uygulamaları için nasıl bir vizyon oluşturulacağı konularının detaylı bir şekilde ele alınacağını belirttiler. Projenin nasıl hayata geçirilmesi gerektiği ile ilgili olarak çalıştayın eczacılara önemli çıktılar sağlayacağını belirten Rouse; eczacıların iletişim, esneklik, değişime hazır ve istekli olmaları konusunda da yol haritası çizileceğini söyledi. 4 gruba bölünen katılımcılar, Türk Eczacıları Birliği’nin yenilikçi bir model ile eczacılara yapılandırılmış, kapsamlı ve mesleki yeterliliğe dayalı bir eğitim sunmasının eczacılık hizmetlerinin kalitesine yapacağı katkıyı masaya yatırarak tartıştılar. Çalıştay’ta, Türkiye’de eczacılık mesleğinin birikiminden güç alan, eczacıların deneyimlerine yaslanan ve yenilikçilikle geliştirilmiş bir eğitimle mükemmelliğin yakalanabileceği, bu anlamda eczacıların geleceğinin, onların bilgisi ve katılımıyla şekilleneceği de ortak görüş olarak belirlendi.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It