22 Mart 2017

UZGÖRMEYEN AZ GÖRÜR!

Veysel Demirci

Ecz. Veysel DEMİRCİ yazdı… 

UZGÖRÜ:

TDK’ya göre uzgörü; keskin görüş, gerçekleri bir bakışta kavrama anlamına geliyor. Keza yarayışlılık, beceri, iş bitiricilik, maharet vb anlamlar da yükleniyor. Uzgörünün futuristlikle de eşanlamda kullandığını söyleyebiliriz. Daha doğrusu uzgörü’ye öngörünün evrim geçirmiş hali de denebilir. Yani artık öngörmüyoruz uzgörüyoruz. Tabii ki içinde yaşadığımız zaman ve olayları değil gelecekte yaşanabilecek olayları bugünden görmekten, farketmekten bahsediyoruz.

Geleceğimizle ilgili kaç yıllık uzgörüye sahip olduğumuz aslında eczanemizi nasıl bir paradigmayla yönettiğimizin göstergesi niteliğindedir. Eczacı ve diğer eczane çalışanları kaç yıllık bir gelecek tasavvuruna sahipler. Gelecekteki belli zaman dilimlerinde eczanemizin güçlü yönleri ve zayıf yönleri nasıl bir seyir arzedecek? Keza gelecekteki belirli zaman dilimlerinde eczanemizin fırsatları ve tehditleri nasıl bir değişim gösterecek ve biz bu değişimlere dönük nasıl bir strateji belirleyeceğiz? Konuyu daha geniş açıdan ele alırsak sadece bizim eczanemiz değil eczacılık mesleğinin gelecek tasavvurunu yapması gerekenler hangi uzgörülere sahipler. Daha açık bir ifadeyle meslek odalarımız ve eczacılar birliğimizin, belirli zaman dilimlerinde Türkiye’deki eczacılığın geleceğine dair uzgörüleri nelerdir? En azından böyle bir bakış açısına küçük de olsa bir adım atma eğilimleri oluşmuş mudur? Tabii ki günübirlik politikalarla iş görmeye çalışan meslek örgütlerinin geleceğimize dair stratejik adımlar atmaları kolay bir iş olmasa gerek. Zira uzgörmek için uzun zaman dilimlerini hedeflemek gerekir.

 

KAÇ YILLIK UZGÖRÜ?

Uzgörünüz eczanenizin sadece 3-5 aylık geleceğiyle sınırlı ise eczaneniz herhangi bir çalışanınızın paradigmasıyla yönetiliyor demektir. Yani arabesk tarz, bir nevi Küçük Emrah modeli.

Uzgörünüz bir yılla sınırlıysa eczaneniz uzman paradigmasıyla yönetiliyor demektir. Bu da eczanenizin bir yönetici, bir lider paradigmasından yoksun olarak iş gördüğü anlamına gelecektir. Aslında yönetilmiyor.. “saldım çayıra mevlam kayıra” tarzı bir durum var demektir.

Eczaneler için ideal uzgörü süresi en az 10 yıl olmalıdır. Zira bu zaman derinliğinde yönetilen eczaneler hem yönetici hem de liderlik paradigmasına sahip eczaneler demektir. Aksi halde eczanenizin yönetiliyor olduğundan bahsedemeyiz.

Geleceğin eczacılığına adım atmak ve orada var olmak istiyorsak “uzgörü bakış açısı”nı kazanmak durumundayız.

Özellikle son 13 yıldır uygulanmakta olan sağlıkta dönüşüm programının doğurduğu sonuçlar bu gerekliliği bizlere öğretmiş olmalıdır. Eczacılıkta geldiğimiz bu yüksek hasarlı yapıyı,   paradigmalarımızı kırmadan onarma gücüne sahip değiliz maalesef.

 

3U FORMÜLÜ

Uzgörü’de başarı için

Uzağa bakış; en azından gelecek 10 yılımızı görmenin çabasında olabilmeliyiz.

Uzman yaklaşımı; uzman bakışıyla bilgi derinliğiyle stratejik bakış açısıyla çalışmalıyız.

Uzlaşma; Sektörün tüm bileşenleriyle multidisipliner yaklaşımla uzlaşmalıyız.

Gerçek şu ki, gelecek bizim için orada hazır beklemiyor. Onu biz oluşturmak zorundayız. Geleceğimizi tahmin etmeyelim tarif edelim.

Atalarımız ne demiş; Uzgörmeyen az görür. Belki de hiç göremez.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It